قابلمه و تابه | فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی عیسایی,لوازم خانگی,لوازم اداری,لوازم آشپزخانه,لوازم برقی خانگی

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی عیسایی,لوازم خانگی,لوازم اداری,لوازم آشپزخانه,لوازم برقی خانگی

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی عیسایی,لوازم خانگی,لوازم اداری,لوازم آشپزخانه,لوازم برقی خانگی,

 تماس : 02133745356  - 02133757542  ( 09121360940 عیسایی) 

                                                                       (09121930165 پورنژادیان)

 • قابلمه 34 كارال
  قابلمه 34 كارال
 • قابلمه 28 کارال
  قابلمه 28 کارال
 • قابلمه 28 چدن دینو DINO
  قابلمه 28 چدن دینو DINO
 • قابلمه 28 گرانیتا زرساب
  قابلمه 28 گرانیتا زرساب
 • قابلمه 28 نرگس زرساب
  قابلمه 28 نرگس زرساب
 • قابلمه 26 یاسمن زرساب
  قابلمه 26 یاسمن زرساب
 • قابلمه 24 کارال
  قابلمه 24 کارال
 • قابلمه 24 گرانیتا زرساب
  قابلمه 24 گرانیتا زرساب
 • قابلمه 24 نرگس زرساب
  قابلمه 24 نرگس زرساب
 • قابلمه 20 کارال
  قابلمه 20 کارال
 • قابلمه 20 گرانیتا زرساب
  قابلمه 20 گرانیتا زرساب
 • قابلمه 20 نرگس زرساب
  قابلمه 20 نرگس زرساب
 • قابلمه 18 کارال
  قابلمه 18 کارال
 • قابلمه 16 کارال
  قابلمه 16 کارال
 • قابلمه 16 گرانیتا زرساب
  قابلمه 16 گرانیتا زرساب
 • شیرجوش کارال 14
  شیرجوش کارال 14
 • شیرجوش 16 زرساب
  شیرجوش 16 زرساب
 • شیرجوش 14 زرساب
  شیرجوش 14 زرساب
 • تابه 34 کارال
  تابه 34 کارال
 • تابه 28 کارال
  تابه 28 کارال
 • قابلمه کوتاه 28 گرانیتا زرساب
  قابلمه کوتاه 28 گرانیتا زرساب
 • تابه تکدسته 26 کارال
  تابه تکدسته 26 کارال
 • تاوه تکدسته 26 گرانیتا زرساب
  تاوه تکدسته 26 گرانیتا زرساب
 • تابه 24 کارال
  تابه 24 کارال
 • قابلمه کوتاه 24 گرانیتا زرساب
  قابلمه کوتاه 24 گرانیتا زرساب
 • تاوه تکدسته 24 گرانیتا زرساب
  تاوه تکدسته 24 گرانیتا زرساب
 • تابه 20 کارال
  تابه 20 کارال
 • تابه تکدسته 20 گرانیتا زرساب
  تابه تکدسته 20 گرانیتا زرساب
 • تابه تکدسته 20 زرساب
  تابه تکدسته 20 زرساب
 • تابه 18 کارال
  تابه 18 کارال
 • تابه تکدسته 18 زرساب
  تابه تکدسته 18 زرساب
 • تابه تکدسته 16 کارال
  تابه تکدسته 16 کارال
 • تابه تکدسته 16 گرانیتا زرساب
  تابه تکدسته 16 گرانیتا زرساب
 • تابه تکدسته 16زرساب
  تابه تکدسته 16زرساب
 • ست کامل وک 34 كارال
  ست کامل وک 34 كارال
 • ست کامل وک 28 کارال
  ست کامل وک 28 کارال
 • فیش دیش (ظرف ماهی) MGS
  فیش دیش (ظرف ماهی) MGS
  ناموجود
 • فر تابه ماهی فورته
  فر تابه ماهی فورته
  ناموجود
 • غذاساز چهار کاره پلین
  غذاساز چهار کاره پلین
  ناموجود
 • قابلمه سرامیکی ANC سایز20
  قابلمه سرامیکی ANC سایز20
  به زودی
 • ماهیتابه رژیمی همیلتون 3224
  ماهیتابه رژیمی همیلتون 3224
  ناموجود
 • تابه رژیمی نچسب دسینی
  تابه رژیمی نچسب دسینی
  ناموجود
 • تابه رژیمی همیلتون 3424
  تابه رژیمی همیلتون 3424
  ناموجود
 • فرتاوه مستطیل سایز بزرگ زرساب
  فرتاوه مستطیل سایز بزرگ زرساب
  به زودی
 • فرتاوه مستطیل سایز کوچک زرساب
  فرتاوه مستطیل سایز کوچک زرساب
  به زودی
 • وک سایز بزرگ
  وک سایز بزرگ
  ناموجود
 • تابه زرساب کد GT-278-1
  تابه زرساب کد GT-278-1
  به زودی
 • قابلمه سایز 14 زرساب مدل یاسمن
  قابلمه سایز 14 زرساب مدل یاسمن
  ناموجود
 • قابلمه كارال با درب شیشه ای (سایز 26)
  قابلمه كارال با درب شیشه ای (سایز 26)
  به زودی
 • قابلمه ارکیده زرساب با درب شیشه ای (سایز24)
  قابلمه ارکیده زرساب با درب شیشه ای (سایز24)
  ناموجود
 • قابلمه ارکیده با درب شیشه ای زرساب(سایز16)
  قابلمه ارکیده با درب شیشه ای زرساب(سایز16)
  ناموجود
 • قابلمه سایز 30 زرساب مدل یاسمن
  قابلمه سایز 30 زرساب مدل یاسمن
  ناموجود
 • قابلمه سایز 16 زرساب مدل نرگس
  قابلمه سایز 16 زرساب مدل نرگس
  ناموجود
 • قابلمه سایز 18 زرساب مدل یاسمن
  قابلمه سایز 18 زرساب مدل یاسمن
  به زودی
 • قابلمه کوتاه سرامینا زرساب(سایز28)
  قابلمه کوتاه سرامینا زرساب(سایز28)
  ناموجود
 • قابلمه ارکیده با درب الومینیومی(سایز28)
  قابلمه ارکیده با درب الومینیومی(سایز28)
  ناموجود
 • قابلمه سایز 22 زرساب مدل یاسمن
  قابلمه سایز 22 زرساب مدل یاسمن
  ناموجود
 • قابلمه هگزاگن با درب شیشه ای زرساب(سایز20)
  قابلمه هگزاگن با درب شیشه ای زرساب(سایز20)
  ناموجود
 • قابلمه ارکیده با درب الومینیومی(سایز24)
  قابلمه ارکیده با درب الومینیومی(سایز24)
  ناموجود
 • تاوه تک دسته زرساب سایز 24
  تاوه تک دسته زرساب سایز 24
  ناموجود
 • قابلمه با دستگیره های جدا شونده زرساب(سایز22)
  قابلمه با دستگیره های جدا شونده زرساب(سایز22)
  ناموجود
 • قابلمه کوتاه سرامینا(سایز22)
  قابلمه کوتاه سرامینا(سایز22)
  ناموجود
 • قابلمه سایز 24 زرساب مدل ماربلینا
  قابلمه سایز 24 زرساب مدل ماربلینا
  ناموجود
 • قابلمه سایز 20 زرساب مدل ماربلینا
  قابلمه سایز 20 زرساب مدل ماربلینا
  ناموجود
 • قابلمه سایز 28 زرساب مدل ماربلینا
  قابلمه سایز 28 زرساب مدل ماربلینا
  ناموجود
 • تاوه دو دسته سایز 28 زرساب ماربلینا
  تاوه دو دسته سایز 28 زرساب ماربلینا
  ناموجود
 • قابلمه ارکیده با درب شیشه ای زرساب(سایز28)
  قابلمه ارکیده با درب شیشه ای زرساب(سایز28)
  ناموجود
 • قابلمه ارکیده با درب شیشه ای زرساب(سایز32)
  قابلمه ارکیده با درب شیشه ای زرساب(سایز32)
  ناموجود
 • قابلمه با درب شیشه ای زرساب(سایز14)
  قابلمه با درب شیشه ای زرساب(سایز14)
  ناموجود
 • قابلمه با درب شیشه ای زرساب(سایز18)
  قابلمه با درب شیشه ای زرساب(سایز18)
  ناموجود
 • قابلمه زرساب با دستگیره های جدا شونده(سایز26)
  قابلمه زرساب با دستگیره های جدا شونده(سایز26)
  ناموجود
 • قابلمه زرساب با دستگیره های جدا شونده(سایز30)
  قابلمه زرساب با دستگیره های جدا شونده(سایز30)
  ناموجود
 • فر تاوه بیضی سایز متوسط
  فر تاوه بیضی سایز متوسط
  ناموجود
 • پیتزا پز زرساب کوچک (سایز22)
  پیتزا پز زرساب کوچک (سایز22)
  ناموجود
 • پیتزا پز زرساب بزرگ(سایز30)
  پیتزا پز زرساب بزرگ(سایز30)
  ناموجود
 • پیتزا پز زرساب متوسط(سایز26)
  پیتزا پز زرساب متوسط(سایز26)
  ناموجود
 • قابلمه کوتاه 6 ضلعی هگزاگن با درب شیشه ای
  قابلمه کوتاه 6 ضلعی هگزاگن با درب شیشه ای
  ناموجود